Оцініть програму

Площинні фігури

Площинні фігури
КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ 20
КІЛЬКІСТЬ ДНІВ 7-10
РЕКОМЕНДОВАНО НА ДЕНЬ 2-3 завдання
ВІК ДИТИНИ 6-7 років
рейтинг
5.00
(3 оцінок)

Робочий зошит «Геометричні площинні фігури» містить 20 завдань, виконання яких допоможе дитині поглибити знання про істотні ознаки площинних фігур (трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник, круг) та формуватиме вміння знаходити ці геометричні фігури серед об’єктів навколишнього світу.

Вивчення геометричних фігур у початковій школі має пропедевтичний характер і спрямоване на формування окремих геометричних компетенцій: уміння називати та класифікувати геометричні фігури, будувати їх, користуватися креслярськими інструментами. ..

У цьому робочому зошиті представлено завдання різного рівня складності (від простіших до більш складних), що допоможуть ознайомити дитину з геометричними фігурами та вчитимуть виокремлювати й називати фігури різних форм, створювати малюнки із геометричних фігур.

У завданнях робочого зошита дитині пропонується розмальовувати геометричні фігури в різні кольори, що сприятиме сприйняттю та запам’ятовуванню фігур. Описуючи фігури, дитина вивчатиме їхні істотні ознаки, учитиметься групувати геометричні фігури. Також, виконуючи завдання зошита, дитина розвиватиме вміння зіставляти реальні предмети тієї чи іншої геометричної форми із зображенням геометричних фігур; готуватиме руку до письма, малюючи фігури за зразком тощо.

Розпочинати роботу над зошитом можна у будь-який час, ураховуючи рівень знань і інтересу, темп навчання дитини. Виконуючи 2-3 завдання щодня, дитина в цікавій формі зможе закріпити назви геометричних фігур, учитиметься рахувати в межах 10, розвиватиме увагу й просторове мислення.

Якщо дитина дуже легко виконує завдання, кількість завдань на день можна збільшити, а після їхнього виконання перейти до робочого зошита «Геометричні об'ємні фігури».

При виконанні завдань необхідно стежити за дотриманням дитиною режиму праці і відпочинку; робота над зошитом має тривати без примусу і перенавантаження дитини. Дорослим варто створити творчу атмосферу, намагатися органічно поєднувати набуті дитиною геометричні компетенції із практикою, залучаючи при цьому не тільки зорову, а й тактильну пам'ять.

Після завершення програми ви можете нагородити дитину спеціальним дипломом, який стане відзнакою за старанне і вправне виконання завдань та підтвердить набуття дитиною таких необхідних для подальшого навчання поведінкових навичок, як старанність, охайність і самодисципліна.

Програму укладено відповідно до Державного стандарту початкової освіти та чинних освітніх програм, із дотриманням принципу наступності (від простого до складного), а завдання структуровано таким чином, щоб допомогти дитині засвоїти знання про площинні геометричні фігури.