Оцініть програму

Об’ємні фігури

Об’ємні фігури
КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ 16
КІЛЬКІСТЬ ДНІВ 5-7
РЕКОМЕНДОВАНО НА ДЕНЬ 2-3 завдання
ВІК ДИТИНИ 6-7 років
рейтинг
5.00
(1 оцінок)

Робочий зошит «Геометричні об’ємні фігури» містить 16 завдань, виконання яких допоможе дитині навчитися  визначати істотні ознаки об’ємних геометричних фігур (куб, піраміда, куля, конус, циліндр), формуватиме вміння розпізнавати ці фігури серед об’єктів навколишнього світу.

Вивчення геометричних фігур у початковій школі має пропедевтичний характер і спрямоване на формування окремих геометричних компетенцій: уміння називати,  класифікувати й будувати геометричні фігури,  користуватися креслярськими інструментами. ..

Цей робочий зошит ознайомить дитину з об’ємними геометричними фігурами і є логічним доповненням робочого зошита «Геометричні площинні фігури». Зошит містить 16 завдань різного рівня складності (від простіших до більш складних), що допоможуть дитині учитися називати фігури різних форм та вирізняти знайомі геометричні об’ємні фігури серед предметів навколишнього середовища.

Виконання завдань сприятиме формуванню понятійного апарату дитини, розвиватиме уміння порівнювати геометричні фігури, групувати їх за характерними ознаками, розв’язувати завдання-головоломки тощо.

Розпочинати роботу над зошитом можна у будь-який час, ураховуючи рівень знань, інтересу й темп навчання дитини. Якщо дитина дуже легко виконує завдання, кількість завдань на день можна збільшити.

При виконанні завдань необхідно стежити за дотриманням дитиною режиму праці і відпочинку; робота над зошитом має відбуватися без примусу і перенавантаження дитини. Дорослим варто створити творчу атмосферу, намагатися органічно поєднувати набуті дитиною геометричні компетенції із практикою, залучаючи при цьому не тільки зорову, а й тактильну пам'ять.

Після завершення програми ви можете нагородити дитину спеціальним дипломом, який стане відзнакою за старанне і вправне виконання завдань та підтвердить набуття дитиною таких необхідних для подальшого навчання поведінкових навичок, як старанність, охайність і самодисципліна.

Програму укладено відповідно до Державного стандарту початкової освіти та чинних освітніх програм, із дотриманням принципу наступності (від простого до складного), а завдання структуровано таким чином, щоб допомогти дитині засвоїти знання про об’ємні геометричні фігури.