Оцініть програму

Множення у межах 100

Множення у межах 100
КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ 20
КІЛЬКІСТЬ ДНІВ 7-13
РЕКОМЕНДОВАНО НА ДЕНЬ 2-3 завдання
ВІК ДИТИНИ 8-9 років
рейтинг
5.00
(3 оцінок)

Робочий зошит «Множення у межах 100» допоможе дитині вдосконалити обчислювальні навички табличного множення чисел 2-9, застосовувати набуті вміння в навчальних і практичних ситуаціях.

Робочий зошит укладено для учнів 3 класу й включає 20 завдань різного рівня складності (від простіших до більш складних). Завдання структуровано таким чином, щоб дитина повторила принцип множення чисел, закріпила знання таблиці множення за другий клас (таблиця множення 2-5) та вдосконалила навички усного множення чисел 6-9. ..

Основними принципами опанування таблиці множення є системність і послідовність. Виконуючи 2-3 завдання щодня, дитина зможе закріпити знання таблиці множення й надалі використовувати набуті знання на практиці.

Розпочинати роботу над зошитом можна у будь-який час, ураховуючи рівень знань і темп навчання дитини. Виконання завдань робочого зошита «Множення у межах 100» має тривати з дотриманням режиму роботи школяра, без примусу і перевантаження дитини.

Після виконання програми ви можете нагородити дитину спеціальним дипломом, який стане відзнакою за старанне і вправне виконання завдань та підтвердить набуття таких необхідних для подальшого навчання поведінкових навичок, як старанність, охайність і самодисципліна.

Програму робочого зошита укладено відповідно до Державного стандарту початкової освіти та чинних освітніх програм, із дотриманням принципу наступності (від простого до складного), а завдання структуровано таким чином, щоб допомогти дитині вдосконалити навички табличного множення чисел 2-9.