Оцініть матеріал

Важливі етапи когнітивного розвитку дитини

Інформація, яка допоможе батькам у правильній послідовності розвивати дитину

Важливі етапи когнітивного розвитку дитини

Багато дітей відчувають розчарування від процесу навчання, уважаючи його занадто складним заняттям, і все тільки тому, що, по суті, не володіють належними когнітивними навичками, необхідними для обробки інформації. Тобто тими специфічними базовими навичками, які забезпечують успішне навчання. Додаткове навантаження у школі, домашня робота або особлива увага до відсутності цих навичок поглиблюють їх розчарування та ще більше підсилюють проблеми з читанням і труднощі з оволодінням новими знаннями.

Більшість шкіл не виділяють достатньо коштів або часу на індивідуальне навчання, необхідне учням, які мають слабкі когнітивні навички. Крім того, педагогам доводиться читати навчальну програму в тому темпі, який важко витримувати таким дітям. Вони не можуть іти в ногу з однолітками й відчувають складнощі під час навчання, відстаючи все більше й більше, а часто набуваючи проблему на все життя.

Когнітивні етапи розвитку дитини – етапи навчання

Навчання – складний процес, що розвивається поетапно. Він базується на вроджених здібностях, успадкованих і генетично закодованих при народженні. Але мало хто з нас навчається з тією максимальною ефективністю, яка генетично детермінована. Ось чому певні зусилля та практика сприяють покращенню здатності до навчання та підвищенню продуктивності в більшості людей.

Розвиток нашого вміння навчатись проходить через стадії вдосконалення сенсорних і моторних навичок, потім когнітивних навичок і, нарешті, призводить до здатності засвоювати формальні інструкції. Недостатність на будь-якій зі стадій може призвести до проблем на наступних залежних стадіях.

Школи, державні програми, спеціальна освіта зосереджені на академічних інструкціях (підсумковій стадії). На жаль, вони рідко визнають, що не всі діти володіють належною мірою розвиненими когнітивними навичками, необхідними для ефективної обробки й розуміння інформації, що дається за допомогою академічних інструкцій. Без розвитку відповідних когнітивних навичок деталізація академічних інструкцій і репетиторство не призводять до покращення здатності до навчання, і всі зусилля, спрямовані на допомогу учню, виявляються марними.

Більш пильний погляд на етапи навчання розкриває важливість розвитку когнітивних навичок.

  • Уроджені здібності. Уроджені здібності людини – це основа процесу навчання. Вони є генетично визначеними можливостями та обмеженнями, якими ми володіємо при народженні та які успадковані нами від батьків і предків. Моцарт, звісно, володів більшою вродженою музичною здатністю, ніж більшість із нас, але за допомогою практики більшість із нас теж може покращити свої музичні здібності. Верхні межі наших можливостей визначаються вродженими даними, але те, наскільки ми наблизимось до цих верхніх меж, визначається іншими елементами, необхідними для навчання.
  • Сенсорні й моторні навички. Сенсорні й моторні навички розвиваються на основі наших уроджених здібностей. Сенсорні навички включають зір, слух і дотик. Вони відповідальні за одержання інформації. Моторні навички відносяться до м'язів і руху та включають уміння повзати, ходити, бігати, писати й розмовляти. Моторні навички відображають інформацію, яку отримали й опрацювали наші почуття. І сенсорні, й моторні навички частково визначаються генетичним кодом і частково набуваються при повторюваній взаємодії з навколишнім середовищем. Майже в усіх людей ці навички можна покращити за допомогою правильної цільової практики. Вони є основою для занять спортом і гри на музичних інструментах, фізіотерапії та інших подібних зусиль для підвищення результативності.
  • Когнітивні навички – когнітивні (пізнавальні) здібності дозволяють обробляти сенсорну інформацію, яку ми отримуємо. Вони синтезують у собі нашу здатність аналізувати, оцінювати, зберігати інформацію, пригадувати досвід, порівнювати й визначати дії. Хоча когнітивні навички частково вроджені, основна їх частина набувається. Якщо їх розвиток не відбувається природним чином, формується когнітивна недостатність, яка зменшує потенціал навчання й важко коригується без спеціального та належного (часто медичного) втручання. Як і сенсорні, й моторні, когнітивні навички теж можна тренувати та покращувати за рахунок правильного навчання. Зміни в когнітивній сфері можна спостерігати в тих випадках, коли травма завдає шкоду певній частині мозку. Правильна терапія часто здатна «відремонтувати» мозок пацієнта й, відповідно, відновити або покращити когнітивні функції. Це також діє й у випадку з учнями. Слабкі когнітивні навички можна підсилити, а нормальні когнітивні навички – покращити, тим самим полегшуючи та покращуючи продуктивність процесу навчання.
  • Сприйняття інструкцій. Формальне прийняття й дотримання інструкцій є останнім і найбільш неоднорідним рівнем навчання. Воно включає в себе вивчення академічних предметів, таких як алгебра, читання, письмо, – тих, які ні інтуїтивно, ні самостійно (у більшості своїй) засвоїти не можна. Ці предмети вивчаються за допомогою формальної освіти, а успішне й легке вивчення цих предметів залежить від основних когнітивних навичок людини. Базу знання кожного предмета можна розширити, але без наявності належної основи у вигляді вже сформованих ефективних когнітивних навичок висока успішність може стати важким завданням, сповненим розчарувань.

​Когнітивні навички можна тренувати й покращувати

У міру того як людина дорослішає й академічні завдання стають складнішими, дуже важливо, щоб основні навички їх вирішення були присутні та функціонували належним чином. Сильні когнітивні навички є ключем до високих досягнень у навчанні. Без них людина із проблемами з навчанням або читанням не може повністю використати свій потенціал.

Якщо ваша дитина відчуває труднощі у навчанні або читанні, причина може полягати в недостатньому розвитку однієї або кількох базових когнітивних навичок. Якщо причина дійсно в цьому, вона підлягає коригуванню за допомогою спеціальних індивідуальних навчальних програм, спрямованих на подолання «слабких місць», специфічних для кожної конкретної дитини, отже, інформація шкільної програми в результаті буде засвоюватися значно швидше та краще.

Гість
Оцініть матеріал