Оцініть матеріал

Стилі виховання та їх вплив на поведінку дітей

Доведено: ефективність стилів виховання багато в чому залежить від особливостей культурного середовища

Стилі виховання та їх вплив на поведінку дітей

Ті чи інші стилі виховання та їх вплив на поведінку дітей, розвиток їх емоційної сфери й успішність у школі не раз ставали предметом досліджень психологів. Загалом встановлено, що стиль виховання, для якого властиві любов і турбота про дитину, а також встановлення для неї розумних обмежень, є для неї найбільш корисним. Водночас, учені замислилися над питанням, чи впливають етнічні або культурні відмінності у вихованні дітей на їх розвиток.

Які є стилі виховання?

Стилі виховання відрізняються насамперед за такими ознаками, як вимогливість і чуйність. Усього виділяють 4 основні стилі виховання:

1. Демократичний стиль характеризується високим рівнем вимогливості й чуйності. Батьки, котрі дотримуються такого стилю виховання, виявляють турботу про дитину, надають їй підтримку й заохочують її самостійність.

2. Авторитарний стиль характеризується високим рівнем вимогливості й низьким рівнем чуйності. Батьки, які дотримуються цього стилю виховання, виступають як авторитетні фігури, їх поведінка здебільшого директивна й ґрунтується на вказівках і силі, а для дитини встановлюються суворі обмеження.

3. Ліберальний стиль виховання означає низький рівень вимогливості й високий рівень чуйності. Ліберальне виховання передбачає невелику кількість вимог, слабкий батьківський контроль і мінімальне покарання за погану поведінку або навіть повну його відсутність.

4. Індиферентний стиль виховання характеризується низьким рівнем вимогливості й чуйності. Батьки, які дотримуються такого стилю, висувають дитині мало вимог і не піклуються про те, щоб задовольнити її потреби.

Загалом демократичний стиль виховання, поєднуючи і вимогливість, і чуйність, є найбільш ефективним для підвищення успішності дитини в школі та розвитку в неї здорових емоційних навичок. Упродовж декількох десятиліть учені сперечаються про справедливість цього твердження відносно різних етнічних груп і культур. Дослідження свідчать, що європейські й американські сім'ї найчастіше дотримуються авторитарного стилю виховання, встановлюючи для дитини обмеження й виховуючи її з позиції сили й авторитету. Однак нові дослідження дають додаткове пояснення цьому явищу.

Культурні відмінності у вихованні дітей

Американські вчені провели дослідження, під час якого спробували з'ясувати, чи впливає той чи інший стиль виховання на поведінку дітей (наприклад, на прояви агресивної поведінки), психічні стани (наприклад, занепокоєння) й успішність у школі однаково в усіх культурах чи має різний вплив залежно від культурного середовища. Іншими словами, учені намагалися зрозуміти: загальноприйнята класифікація стилів виховання є універсальною або вона може бути застосована тільки до окремих культур. У дослідженні взяли участь сім'ї, які умовно належать до чотирьох культурних груп (європейської, афро-американської, латиноамериканської та азійської).

У результаті вчені дійшли таких висновків:

  • демократичний стиль виховання вів до високих показників успішності, а також низького рівня поведінкових і емоційних проблем у дітей всіх культурних груп;
  • серед сімей, у яких батьки дотримуються демократичного стилю виховання, найбільш високе зростання успішності спостерігалося в дітей європейської культурної групи, найнижче – у дітей азійської групи;
  • у європейських та азійських сім'ях, у яких дотримувалися авторитарного стилю виховання, у дітей частіше виникали проблеми з поведінкою, емоційною стабільністю й успішністю в школі, у латиноамериканських – тільки з поведінкою й емоційною стабільністю;
  • в афро-американських сім'ях не було виявлено сильного негативного впливу авторитарного стилю виховання на поведінку, емоційну стабільність і успішність дітей;
  • нарешті, індиферентний стиль виховання спричиняв негативні результати за всіма трьома показниками у всіх культурних групах.

Таким чином, результати дослідження підтвердили загальноприйняту думку про те, що демократичне виховання, засноване на підтримці й турботі батьків про дітей, є найбільш ефективним. Крім того, авторитарне виховання в певних культурних групах (наприклад, у афро-американських сім'ях) не має таких негативних наслідків, як у більшості сімей.

Гість
Оцініть матеріал