Оцініть матеріал

Бібліотерапія для дітей: оповідання, байка, казка

Значення художньої літератури для всебічного розвитку особистості дитини

Бібліотерапія для дітей: оповідання, байка, казка

Бібліотерапія (від лат. biblio – книга і грец. therapia – лікування) є розділом психотерапії читачів, що використовує художню літературу в якості однієї з форм лікування словом. Бібліотерапія передбачає читання книг і журналів для регенерації нервової системи та психіки людини. Також вона досліджує можливості профілактичної роботи з книгою. В основі бібліотерапії лежить практична діяльність у сфері впливу книги за рахунок правильно підібраного матеріалу для читання, а також методи й форми роботи з читачами, які вимагають особливого догляду. Бібліотерапія надзвичайно ефективна при роботі з дітьми, чия уява активно сприяє її терапевтичному ефекту.

Отже, що ж використовується як бібліотерапевтичний матеріал?

  • Байка є одним з основних видів дидактичної літератури, коротким оповіданням, написаним у віршах чи прозі, героями якої можуть бути тварини, люди, рідше рослини або предмети, байка несе в собі моральне послання, попередження, повчання, безпосередньо висловлене чи з прихованим змістом.
  • Казка є одним з основних епічних жанрів народної літератури, невеликим за розміром твором з вигаданим (фантастичним) змістом, насиченим дивами й чарами, пов'язаним з магічними віруваннями, які часто переносяться на богатирів, героїв, велетнів – людей, наділених особливим даром, які перетинають кордони між світом, в якому панують реалістичні мотиви, і сферою впливу надприродних сил.
  • Оповідання – це невеликий прозовий твір із простою, як правило, однією сюжетною лінією, яка тяжіє до чітко акцентованого логічного завершення.

Особливості якісної дитячої літератури

Щоби привернути увагу дитини, розповідь повинна розважати її та пробуджувати жвавий інтерес і непідробну цікавість. З метою збагачення життя вона повинна стимулювати уяву дитини, допомагати їй у розвитку інтелекту та упорядкуванні почуттів, мати відношення до її страхів і прагнень/цілей, а також забезпечувати повне розуміння своїх власних проблем і показувати шляхи їх вирішення. Розповідь повинна впливати одночасно на всі аспекти особистості дитини й нічого при цьому не применшувати. Слід зазначити, що казка й оповідання здатні здійснювати безпосередній вплив на розвиток усіх граней особистості дитини.

Читання дитині казок та оповідань забезпечує таку користь.

  • В інтелектуальній сфері: вони впорядковують знання про світ, пояснюють причинно-наслідкові зв'язки між подіями, збагачують словниковий запас, розкривають способи вирішення проблем, у простій і зрозумілій формі знайомлять з важкою ситуацією, розвивають інтуїтивне мислення, учать стратегії дій у стресовій ситуації.
  • У соціальній сфері: дають знання про роль груп і соціальної взаємодії, учать розуміти правила суспільної поведінки, розвивають і зміцнюють сімейні стосунки, а також викликають почуття приналежності до групи й дають розуміння її цінності та значення.
  • В емоційній сфері: знайомлять з розмаїттям і багатством почуттів, компенсують відсутність і брак життєвого досвіду у реальному світі, дають почуття безпеки, дозволяють зрозуміти, що інші люди думають і відчувають так само, знімають стрес і внутрішнє напруження.
  • У поведінковій сфері: учать оцінювати моральні стосунки, роз'яснюють шкідливі наслідки певних дій і вчинків, відучують від небажаної поведінки й реакцій, учать розпізнавати небезпеку та грамотно захищатись від неї.

Основою впливу дитячої літератури на психіку дитини є процес її ототожнення з позитивним героєм. Така ідентифікація стимулює моральний розвиток і дозволяє наслідувати бажані соціальні моделі поведінки. Дитина намагається зрозуміти мотиви дій героїв. Це допомагає їй оцінити власну поведінку й керувати нею.

Казки через їх особливий світ і цінності вчать оптимізму, спонукають до боротьби із труднощами, дають позитивні моделі поведінки, схиляють до роздумів, рефлексії й бажання знайти відповіді на безліч запитань, пов'язаних з реальним світом. Завдяки їм у молодого слухача розвивається любов до природи. Вивчення казок інших країн світу дозволяє формувати розуміння й повагу до людей різних культур.

Казки суттєво впливають на моральний розвиток дитини. Вони показують дітям найважливішу правду про життя, а саме ілюструють їм існування добра і зла. Такі цінності наочно представлені в них на прикладі поведінки героїв і демонструють тим самим їх практичне застосування. У результаті дій героя дитина дізнається, які наслідки певної поведінки і хто така хороша (або погана) людина.

Казки показують дитині, що свій початок добро і зло беруть у людській природі. Агресію, егоїзм, заздрість проявляє сама людина і вона ж несе всю відповідальність за їх наслідки. Казки дозволяють дітям переживати різні емоції, вивільнити і проявити свою емпатію й насамперед знижують збудливість і страх. Казки мають справу з важкими ситуаціями, указують спосіб упоратися з ними, дають підтримку й відчуття внутрішньої сили.

Атмосфера казок стимулює уяву й викликає образи нових, невідомих світів. У свою чергу, складання казок дає можливість попрацювати над мовою дитини, стимулювати активність її висловлювань, побудови речень і діалогу. Вона спонукає до розмови, розвиває образне мислення, збагачує словниковий запас. Казки розширюють діапазон переживань дитини та вчать отримувати інформацію з повсякденного життя.

У зв'язку з цим, дорогі батьки, читайте своїм дітям якомога більше казок, байок та оповідань.

Гість
Оцініть матеріал