Оцініть матеріал

Вплив нових технологій на процес навчання

Психолог Б. Ласкін говорить про зміни психологічних механізмів навчання з появою Інтернету

Вплив нових технологій на процес навчання

Як відомо, сприйняття кожної людини має свої індивідуальні особливості. При цьому загальним для всіх є те, що ми пізнаємо світ за допомогою почуттів: слуху, зору, нюху, дотику тощо.

З фізіологічної точки зору кожен канал сприйняття працює окремо. Ми чуємо вухами, бачимо очима, а відчуваємо шкірою. Однак деякі люди взагалі не мають відчуттів - такий феномен називають анестезією. Якщо ж людина одночасно відчуває кілька відчуттів, це називається синестезією.

Синестети - люди, здатні до синестезії - володіють великим, у порівнянні з іншими, і унікальним сенсорним досвідом. У світі кількість таких людей дуже невелика. Однак в окремих випадках практично кожен з нас відчуває щось подібне. Ми одночасно використовуємо кілька каналів сприйняття в процесі комунікації, коли наш мозок інтерпретує різні символи (наприклад, малюнки або смайлики в повідомленнях) або визначає зміст слів, які ми чуємо від співрозмовника або вибираємо для того, щоб донести до співрозмовника свою думку.

Використанню символів у комунікації присвячена наука семіотика, а різним значенням слів - семантика. Питанням синестезії, семантики і семіотики у зв'язку з процесами сприйняття і розуміння присвячено багато наукових робіт. Однак нові дослідження з використанням функціональної магнітно-резонансної томографії (ФМРТ) дає можливість по-новому поглянути на ці феномени і розглянути їх в комплексі.

Процеси сприйняття і розуміння смислів є ключовими в навчанні людини. Розуміння цього механізму дає нам нові ідеї для того, щоб покращувати існуючі методи навчання і переходити до нових освітніх парадигм.

Процес навчання людини може бути описаний за допомогою «моделі трьох С». Головними компонентами в ній є синестезія, семіотика і семантика. Вони взаємодіють таким чином, щоб забезпечувати розуміння і здатність до комунікації. При цьому семіотика включає в себе розуміння значень символів, а семантика - сприйняття і розуміння значень слів, а також використання їх в процесі комунікації. Коли взаємодіють всі три компоненти моделі, відбувається навчання.

З появою Інтернету процес комунікації дуже змінився. Комп'ютери, планшети, соціальні мережі та багато інших технологій змінили світ і багато в чому вплинули на те, як ми отримуємо нові знання про навколишній світ. Змінилися самі психічні механізми навчання.

Традиційна психологія навчання об'єднує різні теорії, які описують процес навчання і пропонують ідеї, як робити його більш ефективним. Сьогодні таких теорій більше ста. Вони охоплюють такий спектр тем, як емоції, емпатія, сприйняття, візуалізація, повторення, увага, мотивація, пам'ять, інтелект, семантика, семіотика, пізнання, асоціативне мислення, розуміння розумових моделей і багато інших.

У сучасних умовах психологія навчання зближується з медіапсіхологією, яка використовує психологічні теорії, що застосовуються в медіа, які стосуються сприйняття зображень, графіки і звуків, що передаються за допомогою сучасних технологій.

Відомий канадський учений Маршал Маклюен поділяв психологію і медіа технології, розглядаючи повідомлення і середовище, у якому вони поширюються. Якщо спроектувати цю думку на процес навчання, навчальний матеріал з хімії, математики або англійської мови залишається таким незалежно від того, які технології використовують для його передачі.

Сьогодні медіапсихологію часто розглядають в комплексі з психологією навчання. Вчені намагаються встановити, як сучасні технології можуть робити навчальний процес більш ефективним.

Використання ідей медіапсихології в дослідженнях з психології навчання стає актуальним у зв'язку з виникненням нових форм навчання: дистанційного, змішаного, онлайн-навчання тощо. І розглянута вище «модель трьох С» знаходить тут широке застосування.

Сьогодні Інтернет - це глобальна мережа поширення думок і ідей. Навчання відбувається завдяки сигналам, які надходять в мозок через різні канали сприйняття. Цей процес є унікальним для кожної людини і для кожного виду інформації, що сприймається. Однак він синестетичний за своєю природою і передбачає одночасне переживання кількох почуттів.

Сьогодні з'являється все більше і більше наукових робіт, присвячених взаємодії каналів сприйняття. Вчені встановили, наприклад, що звук може посилювати візуальне або тактильне сприйняття. Звук може також викликати тактильні відчуття.

Дослідження в галузі кінематографу підтвердили, що музичний супровід дуже важливий для сприйняття фільму. Це лише деякі приклади мультисенсорного сприйняття, з яким ми стикаємося в повсякденному житті.

Сенсорний досвід у кожної людини проявляється по-різному. Почуття і сенсорні реакції виникають і сприймаються в результаті взаємодії між різними ділянками мозку. Наприклад, емоції також виникають як реакція на сенсорні сигнали. Синестезія - це реакція, яку ми переживаємо, не усвідомлюючи її. Синестети ж роблять це усвідомлено.

Експерти з навчання відзначають, що останнім часом з'явилося багато комп'ютерних програм і додатків, які добре підходять для онлайн-навчання. Вони допомагають краще засвоювати навчальний матеріал, покращують сприйняття тощо. Електронні інструменти для навчання сьогодні доступніші, ніж будь-коли. Їх можна застосовувати для досягнення найрізноманітніших освітніх цілей - від вивчення іноземних мов до розвитку нових навичок.

Наприклад, сьогодні доступні додатки, які можуть озвучувати текстові документи. При цьому кожне слово, яке озвучується в даний момент, виділяється іншим кольором. Використання такої технології може бути надзвичайно корисним при вивченні іноземних мов. Крім того, у поєднанні з іншими інструментами ця програма може розвивати навички читання навіть у людей з дислексією та іншими розладами навчання.

Використання подібних програм в навчальному процесі ефективне тому, що охоплює всі елементи «моделі трьох С». Дана модель може стати новим інструментом для оцінки ефективності навчального процесу, і її використання допоможе психологам і експертам у галузі освіти правильно застосовувати новітні цифрові технології в навчальному процесі.

Гість
Оцініть матеріал