Оцініть завдання

Генератор завдань «Порівняй числа»

Генератор завдань «Порівняй числа» спрямований на вдосконалення вмінь порівнювати числа між собою. Генератор допоможе створити унікальні завдання на числові рівності та нерівності, закріпити знання про позначення результатів порівняння за допомогою знаків «більше», «менше», «рівно» («≥», «≤», «=»). Завдяки генератору можна створювати завдання різного рівня складності на порівняння чисел в межах 10, 20, 100, а також обирати способи їх виконання. Виконуючи завдання, дитина вдосконалюватиме обчислювальні навички, розвиватиме увагу, логічне мислення.
Попередній перегляд:
Оберіть тип роботи:
Оберіть вид роботи:
Оберіть тип завдання:
Оберіть варіант:
Оберіть тип нерівностей: