Оцініть завдання

Генератор завдань «Одиниці виміру»

З величинами учні працюють протягом всього періоду навчання в школі. Ця тема є одним із способів зв’язати навчання математики з оточуючим світом. За допомогою даного генератора можна створити завдання на вдосконалення навичок перетворення одиниць вимірювання (маси, довжини, часу, вартості) – приведення значень величин, поданих в одних одиницях вимірювання, до інших значень в інших одиницях. Виконання завдань сприятиме вдосконаленню обчислювальних навичок, розвитку пізнавальної активності.
Попередній перегляд:
Оберіть тип роботи:
Оберіть одиниці виміру: