Оцініть матеріал

Практичні завдання для учнів 1-2 класу НУШ

Сайт «Розвиток дитини» пропонує практичні завдання на виконання Держстандарту початкової освіти

Практичні завдання для учнів 1-2 класу НУШ

Новий Державний стандарт початкової освіти, що затверджений 21 лютого 2018 року, визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкових класів.

Метою початкової освіти, яка включає два цикли, а саме 1-2 і 3-4 класи, є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Державний стандарт є основою для розроблення освітніх програм Нової української школи. До змісту таких програм проект «Розвиток дитини» пропонує унікальні практичні завдання для учнів 1-2 класів, орієнтовані на обов’язкові результати навчання, визначені на основі компетентнісного підходу.

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 1-2 КЛАСУ

Вільне володіння державною мовою, що передбачає:

Уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття

 

•     Будуємо складнопідрядні речення за малюнками

•     Розмальовка «Числа довкола нас»: будуємо словосполучення

•     Вивчаємо множину іменників: моя робота

•     Відгадай та поясни: складаємо анаграми й пояснюємо слова

•     Мої вподобання: розвиваємо навички письмового мовлення

•     Завжди, інколи, ніколи: вчимося висловлювати почуття

•     Чарівні фрази: вчимося словесно надавати підтримку

•     Учимось розрізняти емоції та почуття

•     Визначаємо ознаки хвилювання

•     Власний посібник «Мої емоції та почуття»

•     Скринька щастя. Що приносить нам задоволення?

•     Емоційний термометр: вимірюємо рівень почуттів

•     Вивчаємо емоції за виразом обличчя

•     «Ефект гніву»: тренуємо емоційний інтелект

•     «Ефект гніву»: тренуємо емоційний інтелект

•     Аналізуємо себе: п’ять позитивних якостей (хлопчик)

•     Аналізуємо себе: п’ять позитивних якостей (дівчинка)

•     Шкала тривоги

•     Шкала гніву

 

Уміння чітко та аргументовано пояснювати факти

•     Мрії про домашнього улюбленця: обговорюємо й аргументуємо

•     Будуємо складнопідрядні речення за малюнками

•     Зашифровані прислів’я: розгадуємо, читаємо й пишемо

•     Розгадуємо зашифровані прислів’я

•     Прислів’я та анаграми

•     Розшукай сховані слова

•     Метаграми «Слова-сходинки» 

•     Незвична головоломка «Фігури та слова»

•     Анаграма «Дитинчата тварин»

•     Анаграма «Дні тижня»

•     Анаграми: приховані назви тварин

•     Анаграми «Зашифровані місяці»

•     Анаграми «Світ навколо нас»

•     Намалюй слова: вчимося розгадувати анаграми

•     Розгадуємо логогриф: «гра» у словах

•     Головоломка «Складаємо слова»

•     Чіткі кроки: пройди лабіринт за планом

Любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях

 

•     Читаємо за напрямком, розшифровуємо слова

•     Розмальовуємо прислів’я за темами (українська мова)

•     Розмальовуємо прислів’я за темами (російська мова)

•     Цікаві факти про дерева: читаємо й розмальовуємо

•     Історії квітів: читаємо, розмальовуємо, міркуємо

•     Що написано: розпізнаємо слова й домальовуємо малюнки

•     Рекомендуємо друзям цікаву книжку для читання

•     Моя книжкова полиця

•     Читаємо прислів'я по складах

•     Вчимось читати по складах

•     Рахуємо склади й вчимося читати

•     Склади прислів’я: пори року

•     Стіна читця: розвиваємо навички читання

•     Вивчаємо назви різних частин книги

•     Барвисті рими

•     Знайди риму

•     Учимось складати власне оповідання

•     Швидкочитання: фрагменти творів Лесі Українки

•     Швидкочитання: фрагменти творів Івана Франка

•     Доповни речення: розвиток навичок письмового мовлення

•     Незавершені речення: подивися на малюнки й заповни пропуски

•     Сортування слів: розподіляємо слова за категоріями

 

Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає:

Активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади

•     Прибирання у сови: розшифровуємо й пояснюємо фразеологізми

•     Розмальовуємо прислів’я за темами (українська мова)

•     Учимося описувати відчуття (зорові, слухові, нюхові, смакові, дотик)

•     Описуємо властивості предметів, істот і речовин

Можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування

Завдання з англійської мови:

•     Поділ слів на категорії

•     Що вміють робити тварини

•     Розрізняємо his і her

•     Вивчаємо назви предметів: «Меблі»

•     Розрізняємо What? і Who? 

•     Кросворд англійською «Посуд»

•     Опиши частини тіла 

•     Опиши обличчя 

•     Учимо дні тижня

•     Слова та малюнки

•     Анаграми англійською

•     Вивчаємо сторони світу

•     Описуємо вподобання 

•     Вказівні займенники англійською: this, that, these, those

•     Учимося використовувати дієслово “to be” в теперішньому часі

•     Описи помешкань: учимо англійську лексику

•     Описуємо кімнати 

•     Прорахуй і напиши в множині 

•     Де знаходиться песик: вивчаємо прийменники

•     Вивчаємо can/can’t та has got/hasn’t got: вгадай тварину

•     Обери правильний артикль а або an 

•     Ствердження і заперечення в англійській мові

•     Намалюй обличчя дітей 

•     Прийменники англійською: домалюй картину

•     Вчимось відповідати на питання «Чий?» 

•     Учимось розрізняти емоції та почуття 

•     Вчимось визначати погоду англійською мовою

•     Мої улюблені речі: колір, іграшка, тварина, вид спорту

•     Цифри та кольори англійською мовою: розмалюй та порахуй тварин

•     Прийменники англійською: намалюй іграшку

•     Назви кольорів англійською: розфарбуй малюнок

•     Назви кольорів англійською: їжа

•     Пишемо правильно літери 

•     Пишемо слова по літерах

•     Кросворд англійською «Комахи»

•     Назви кольорів англійською: розфарбуй тварин

•     Вчимо слова, розмальовуючи 

Математична компетентність, що передбачає:

Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі

•     Логічна задача: обчислюємо вік персонажів

•     Розмальовка «Скільки літер?»: рахуємо літери в словах

•     Учимось помічати математику в житті

•     Вчимось орієнтуватися в нумерації місць

•     Розмальовка за арифметичними діями

•     Арифметичні траси: додавання та віднімання

•     Розмальовуємо та вивчаємо розряди чисел

•     Квіткова арифметика: заповни пропуски в прикладах

•     Невідомі доданки: обчислюємо суми від 10 до 100

•     Лабіринт «Кумедне додавання»

•     Математична головоломка

Моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань

•     Головоломка «Шість квадратів»

•     Визначаємо, які числа розміщено в колах

•     Рахуємо цифри у квадраті

•     Розвиваємо логіку, будуючи п’ять кімнат

•     Головоломка «Кольорові фігури»

•     Головоломка «Скільки квадратів?»

•     Веселі рівняння №1: шукаємо невідомі числа

•     Числові ваги: порівняння в межах 100

•     Тихіше їдеш – далі будеш: обчислювання й порівняння в межах 100

•     «Змійка»: аналізуємо та рахуємо

•     Головоломка «Магічний квадрат»

•     Повертаємо фігури й тренуємо мислення

•     Головоломка: виконуємо арифметичні дії

•     Визначаємо час

•     Додаємо й рахуємо час, що пройшов

•     Доміно часу: учимось граючись

•     Учимось рахувати час, що пройшов

•     Порівняй та розмалюй однакові фігури

•     Геометричні візерунки: створюємо орнаменти

•     Геометричні малюнки: малюємо фігури

•     Головоломка «Квадрат юного математика»

•     Шукаємо фігури та розвиваємо увагу

•     Головоломка «Спортивна математика»

•     Головоломка «Секрети арифметики»

•     Сховані кубики: тренуємо логіку й мислення

•     Учимось малювати симетрично

•     Вивчаємо дзеркальну симетрію

•     Вивчаємо симетрію за точками

•     Вивчаємо принцип множення

•     Математична гра «Хто швидше рахує?»

Усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

•     Розмальовка «Числа довкола нас»: будуємо словосполучення

•     Вивчаємо швидкість руху транспорту

•     Вчимося обчислювати периметр

•     Плануємо покупки: навички додавання на практиці

•     Головоломка «Логіка малюнків»

•     Вивчаємо геометричні фігури

•     Вчимося міркувати за аналогією

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають:

Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї

•     Фіксуємо спостереження за світом рослин

•     Малюємо сузір’я: тренуємо уважність і дрібну моторику

•     Цікаві факти про дерева: читаємо й розмальовуємо

•     Спостереження на прогулянці: розвиваємо уважність

•     Матеріали предметів: розподіляємо слова

•     Вивчаємо різні сторони світу

•     Загадковий космос: планети, зірки

•     Кросворд «Сонячна система»

•     Вивчаємо порядок планет Сонячної системи

•     Логічна задача: розвиваємо мислення

•     Вчимося міркувати за аналогією

•     Виготов власний годинник

•     Головоломка «Планети тварин»

•     Розшукай сховані слова: дикі тварини

Самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів

•     Вивчаємо категорії «живе» й «неживе»

•     Сприймаємо світ протягом року: 5 органів чуття

Пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

•     Найкращий дощовий день: вчимося мислити позитивно

•     Що я люблю робити в різні пори року

•     Пізнавальна розмальовка «Життєвий цикл»

•     Коло питань: дізнаємося одне про одного

•     Виготовляємо книгу «Все про мене»

•     Розвиваємо логіку, добираючи ключі до замків

•     Сприймаємо світ протягом року: 5 органів чуття

•     Розмальовка «Сім нових чудес світу»

•     Пізнавальна розмальовка «12 місяців»

•     «Замки»: розвиваємо логіку та увагу

•     Частини цілого: тренуємо логіку й увагу

•     Розвиток логіки й уваги: спортивна плутанина

•     Одягаємося відповідно до погоди

•     Мінлива погода: вчимося описувати погоду

Інноваційність, що передбачає:

Відкритість до нових ідей

•     Перетворюємо лінії на малюнки й розвиваємо уяву

•     Веселі парасольки: розмальовуємо й фантазуємо

•     Малюємо свою велику мрію

•     Створюємо комікси: фантазуємо та малюємо

•     Cклади історію: розвиваємо фантазію

•     Кольорові сни

•     Домалюй відсутні частини малюнка

•     Доповни сюжет малюнка

•     Створіть власний календар

Ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади

•     Учимося розв’язувати конфлікти

•     Розмірковуємо, що означає бути справжніми друзями

•     Мрії про домашнього улюбленця: обговорюємо й аргументуємо

•     Де я живу: малюємо свій район

•     Моя особиста інформація: орієнтуємося в своєму районі

•     Портрет у промінцях: пізнаємо себе й своїх рідних

 

Екологічна компетентність, що передбачає:

Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства

•     Допомога птахам узимку: вирішуємо задачу й розвиваємо відповідальність

•     Знайди речення, допоможи природі

•     Джерела питної води

•     Прибираємо галявину, сортуємо сміття

•     Світ тварин: хто яку користь приносить

•     Вивчаємо світ тварин. Чим ласують тварини?

•     Дивовижний ліс. Малюємо дерева

Інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає:

Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях

•     Інтернет: безпечно/небезпечно. Розвиваємо критичне мислення

•     Мій комп’ютер: вивчаємо клавіатуру

Навчання впродовж життя, що передбачає:

Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання

•     Логогриф «Приклади з літер»

•     Розвиваємо логіку, добираючи ключі до замків

•     Малюємо та рекламуємо: придумуємо дизайн

•     «Бажання та потреби»: тренуємо інтелект

•     Пори року: знайди відмінності та розмалюй

•     Описуємо поняття та вчимося міркувати

Організацію власного навчального середовища

•     Аналізуємо свій день у школі

•     Мій ранок перед школою: вчимося планувати

•     Мій тиждень: учимось планувати справи

•     Мій час: учимося планувати

•     Мої відповідальні кроки. Аналізуємо свій день.

•     Ти – зірка! Вчимося планувати

Отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі

•     Прислухайтесь до мене: вчимося висловлювати свою точку зору

•     Розповідаємо про себе за допомогою різних кольорів

•     Аналізуємо рік і плануємо наступний

•     Як я зростаю: пишемо про себе

•     Ключі до гарного настрою: пишемо про себе

•     Розмірковуємо про щасливу родину

•     Я-висловлювання: виховуємо відповідальність

•     Рахуємо й малюємо смайлики з різними емоціями

•     Правила в малюнках: учимося співпрацювати

•     Головоломка знайди слова: «Моя школа»

•     Самопрезентація «Дев’ять фактів про мене»

•     Рюкзак «Цікаво про мене»

Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають:

Співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб

•         Вивчаємо професії

•         Водоспад доброти: здійснюємо добрі вчинки

Уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України

•         Збираємо валізу: готуємось до подорожі малюючи

•         Розмальовка «Герб та прапор України»

•         Розмальовка «Державний гімн України»

•         Учимо Державний Гімн України

•         Розмальовка «Прапори країн Європи»

•         Пізнавальна розмальовка «Україна»

Дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя

•         Визначаємо ознаки здоров’я. Збираємо букет здоров’я

•         Важливі контакти екстрених служб

•         Розмальовка «Улюблена їжа»

•         Їстівне, неїстівне. Аналізуємо об’єкти навколишнього світу.

•         «Моє тіло»: учимось поважати своє тіло

•         Частини тіла людини «Дівчинка»

•         Частини тіла людини «Хлопчик»

•         Як приготувати какао: розмальовуємо та описуємо процес

Культурна компетентність, що передбачає:

Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості

•         Малюємо листочки-пташки, розвиваємо фантазію

•         Розвиваємо увагу, розмальовуючи кола

•         Розвиваємо увагу, малюючи кольорові спіралі

•         Малюємо двома руками

•         Казкові герої - ставимо власні вистави

•         Малюємо асоціації та розвиваємо фантазію

•        Розмальовуємо приховані зображення

•         «Фотополювання»: малюємо та тренуємо увагу

•         Вивчаємо літерне позначення нот

•         Малювання по крапках

•         Віднови малюнки: наклей правильно

•         Творче завдання «Моя матуся»

•         Веселі плями (фантазійна розмальовка)

•         Місяці й пори року: малюємо асоціації

•         Випадкове малювання: створюємо малюнки з елементів

Підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають:

Ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень

•         Учимось рахувати гроші

•         Барвистий акваріум: розмальовуємо й фантазуємо

•         Кумедні картинки: аналізуємо помилки

•         Тренуємо пам’ять

•         Пригадай три речі: розвиток навичок конкретизації

Гість
Оцініть матеріал