Оцініть матеріал

Завдання на літо: йдемо підготовленими у 2 клас

Навчальна програма із завданнями, які допоможуть дитині цікаво та якісно підготуватися до переходу в 2-й клас

Завдання на літо: йдемо підготовленими у 2 клас

Як урізноманітнити дозвілля дитини під час літніх канікул? Як організувати відпочинок так, щоб дитина не тільки вивчала щось нове, але і з цікавістю повторила вивчене у першому класі? Відповісти на ці запитання допоможе програма «Завдання на літо: йдемо підготовленими у 2 клас».

Канікули варто проводити так, щоб зберігати і формувати пізнавальний інтерес у дітей. Тому у програмі запропоновані завдання, які передбачають чергування різних видів діяльності, щоб дитина могла ненав’язливо поглиблювати свої знання та удосконалювати вміння.

Програма, що розроблена на 40 днів (8 тижнів), містить комбіновані завдання з мови та читання, математики, а також інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Кожен тиждень триває 5 днів, які закінчуються виконанням завдання на логіку або розв’язанням головоломки. Програма укладена відповідно до Державного стандарту початкової освіти, а завдання підібрані таким чином, щоб охопити якомога більше обов’язкових результатів навчання, яких дитина має досягнути на кінець 1 класу. Виконання програми сприятиме формуванню ключових компетентностей та розвитку наскрізних умінь дитини, узагальненню вивченого матеріалу за 1 клас і допоможе якісно підготуватися до переходу в 2 клас.

Розпочати роботу з програмою можна у будь-який зручний час, починаючи з першого дня першого тижня. Пам'ятайте, що дитину не потрібно перевантажувати: чергуйте виконання завдань із активним відпочинком. Виконання завдань підкріплюйте емоціями, тому що позитивні емоції сприяють запам’ятовуванню і мотивують дитину.


ТИЖДЕНЬ 1

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Уважне читання – основа навчання. Удосконалюємо навички читання. Читаємо тексти й відповідаємо на запитання. Історії про відданих тварин: пес Жевжик
Повторення правила лічби предметів. Написання цифр. Поняття «найбільше», «найменше». Вечеря Шкарпеткожера
Режим дня. Плануємо та організовуємо власне навчання та відпочинок. Мій час: учимося планувати
Пояснюємо вплив способу життя та корисних звичок на здоров’я людини. Визначаємо чинники здоров’я. Розшифровуємо назви чинників здоров’я
День 2 Літери і склади. Розвиваємо мовленнєво-творчі здібності. Дописуємо склади. Доповнюємо історію. Дописуємо склади: вчимося читати й писати
Геометричні фігури. Формування просторових уявлень. Розрізняємо геометричні фігури за їх істотними ознаками. Вирізаємо й вчимо фігури
Людина і довкілля. Спостерігаємо за об’єктами природи. Жива і нежива природа. Визначаємо властивості об’єктів живої природи
Розвиваємо логічне мислення.  Рахуємо в межах 20. Збираємо предмети в лабіринтах
День 3 Пишемо каліграфічно. Добираємо засоби письма. Висловлюємо думки письмово. Напиши своє ім’я
Повторення понять, що позначають розміщення предметів у просторі й на площині. Поняття «зліва», «справа», «вище», «нижче», «ближче», «далі», «перед», «за», «у/в», «на», «під». Постійна плутанина
Різноманітність рослин у природі. Вивчаємо будову рослин. Вивчаємо частини рослини
Розвиваємо просторову уяву, абстрактне й образне мислення. Розвиваємо просторову уяву: карта королівського замку
День 4 Коло читання. Обираємо улюблену дитячу літературу. Вчимось добирати тематику книг для читання. Моя книжкова поличка: формуємо читацьку компетентність
Порівнюємо числа. Поняття «більше, ніж», «менше, ніш», «порівну». Знаки рівності. Числові ваги: порівняння в межах 100
Органи чуття – помічники у пізнанні світу. Пізнаємо свої можливості. Вивчаємо органи чуття
Визначаємо спільні ознаки об’єктів навколишнього світу, об’єднуємо за спільною ознакою. Учимося встановлювати логічні зв’язки № 4
День 5 Вчимось висловлювати власне ставлення письмово. Даємо оцінку прочитаному. Відгук на книгу: конструктивно критикуємо
Лічба предметів. Збільшення та зменшення чисел на кілька одиниць. Порівняння предметів та чисел. Шлях до школи
Визначаємо позитивний і негативний вплив на вибір здорової та безпечної поведінки. Вибираємо корисні дії – турбуємося про здоров’я
Провадимо прості спостереження за об’єктами навколишнього світу. Розглядаємо все навколо – вивчаємо кольори

ТИЖДЕНЬ 2

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Алфавіт. Повторюємо порядок літер в українській абетці. Зберіть українську абетку (14 пропусків)
Виконання простих тестових завдань з математики. Вибір правильного варіанту відповіді серед запропонованих тверджень. Математичні завдання
Пояснюємо, як харчування впливає на здоров’я людини. Здійснюємо вибір  корисних для здоров’я продуктів. Час обіду: складаємо меню
Встановлюємо відповідність, аналізуємо. Спортивна плутанина
День 2 Слова. Пригадуємо, що слова пишуться окремо. Розвиваємо навичку читання вголос. Відгадуємо загадки. Пластилінові слова: відгадуємо загадки
Лічба в прямому і зворотному порядку. Парні і непарні числа. Редагуємо неправильно написані цифри та числа. Номер квартири
Розрізняємо природне і створене людиною довкілля. Розв’язуємо практичні завдання у власному побуті. Природні й штучні матеріали у побуті: вчимося розрізняти
Вчимося розрізняти плоскі та об’ємні фігури. Розвиваємо логічне мислення. Вибираємо об’ємну фігуру правильної форми №3
День 3 Доповнюємо діалог. Досліджуємо медіа: повторюємо правила ввічливого спілкування в Інтернеті. Мобільне спілкування № 1: навички писемного мовлення
Арифметичні дії. Повторюємо назви компонентів і результатів дій при додаванні та відніманні. Математика про мене
Природа навколо. Розрізняємо живі і неживі природні об’єкти. Живе – неживе: вивчаємо природу
Людина серед людей. Міркуємо, чому люди стають товаришами, однодумцями, друзями. Формуємо дружнє оточення
День 4 Повторюємо тверді й м’які приголосні звуки. Добрі сусіди: слова-пари з твердими й м’якими приголосними
Ілюстрування числових виразів малюнковими. Знаходження суми та різниці чисел. Квіткове додавання до 20-ти
Вода, її властивості та стани. Описуємо послідовність дій під час проведення експерименту. Цікава вода: міркуємо логічно
Розміщення об’єктів на площині та у просторі. Розвиваємо просторову уяву та логіку. Веселі кубики №1
День 5 Текст. Вчимось описувати місця. Доповнюємо тексти ілюстративним матеріалом. Плануємо літній відпочинок
Попереднє й наступне число. Виконання завдань типу «знайди числа, які загубились». Доповнення ряду чисел. Числа по порядку №6: послідовний рахунок від 20 до 30
Основні та похідні кольори. Утворюємо похідні кольори, розвиваємо навички кольорового вирішення малюнка. Дізнаємося, звідки беруться кольори
Розвиваємо логічне мислення й дрібну моторику. Заповнюємо контури візерунками №7

ТИЖДЕНЬ 3

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Склад. Систематизуємо вивчене про поділ слів на склади: рахуємо кількість складів у словах. Рахуємо склади у назвах малюнків
Повторюємо таблицю додавання і віднімання чисел у межах 10. Склад чисел. Знаходження невідомого доданка. Знайди доданки в межах 10
Взаємозв’язки в природі. Різноманітність тварин. Визначаємо роль тварин у житті людини. Канікули в бабусі: рахуємо й аналізуємо
Розв’язуємо головоломки. Розвиваємо просторову уяву та зорове сприйняття. Розділи й намалюй
День 2 Текст. Описуємо послідовність. Доповнюємо висловлювання ілюстративним матеріалом. Пісочний замок: складаємо інструкцію
Лічимо об’єкти, позначаємо числом результат лічби. Порівнюємо числа. Порахуй та порівняй №7: числа від 15 до 20
Формуємо уявлення про космічні тіла. Розпродаж у космосі: мислимо логічно
Розвиваємо увагу та спостережливість. №3 Шукаємо фрагменти зображень: страус
День 3 Вчимось уважно читати. Розвиваємо уяву й фантазію на заняттях з мови та читання. Малюємо монстрика за опорними словами №6
Розміщуємо об’єкти у просторі й на площині Домальовуємо й розмальовуємо повітряні кульки
Відзначаємо зміни власного організму. Ознаки здорової людини. Визначаємо ознаки здоров’я
Розв’язуємо головоломки з геометричними фігурами. Розвиваємо просторову уяву. Погляд зверху: розвиваємо просторове мислення
День 4 Взаємодіємо усно. Працюємо в парі. Вчимося сприймати інформацію «на слух». Малюємо почуте: розвиваємо пам'ять
Визначаємо склад чисел за малюнками. Порівняння та доповнення малюнкових виразів. Додаємо й малюємо
На основі тексту малюємо ілюстрації, фіксуємо інформацію графічно. Слова у дзеркалі №4
Знаходимо спільні і відмінні ознаки об’єктів. Групуємо об’єкти навколишнього світу за однією або кількома ознаками Майстер сортування: мислимо логічно
День 5 Склад. Узагальнюємо вивчене про склади: ділимо слова на склади для переносу Переносимо слова правильно
Малюнкові задачі. Розв’язування малюнкових задач числовими виразами. Прочитай діаграму: улюблений напій
Визначаємо склад родини, роль та місце кожного. Розрізняємо членів родини та близьке оточення. Визначаємо, хто кому родичі
Рухова активність як чинник здоров’я. Настільна гра «Змії та драбини»

ТИЖДЕНЬ 4

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Опис за схемою. Формулюємо лаконічну відповідь. Вчимось коротко відповідати на запитання. Тварини Африки: розповідаємо про левів
Складання умови та запитань задачі за малюнком. Розв’язуємо малюнкові задачі на додавання. Скільки мишенят не вистачає?
Як поводитися в довкіллі? Формуємо уявлення про негативні наслідки викидання сміття у лісах, парках, забруднення водойм. Турбуємося про природу № 1: як вчинити зі сміттям?
Розвиваємо просторову уяву. Конструюємо геометричні фігури. З яких фігур можна скласти куб?
День 2 Взаємодіємо усно. Складаємо зв’язне висловлювання. Доповнюємо розповідь ілюстраціями. Вчимось переказувати за серією малюнків. Плануємо мандрівку з наметом
Визначаємо час за циферблатом механічного та електронного годинників. Визначаємо час: завдання №1
Обираємо послідовність дій для розв’язання  ситуацій Визначаємо послідовність дій № 7
Розвиваємо увагу та логіку. Кольорові плаття
День 3 Вправляємось у правильному написанні слів-назв предметів Кросворд «На пляжі»
Розв’язування малюнкових задач на віднімання. Складання запитань до малюнкових задач. Доповнення виразів на додавання і віднімання. Наочне додавання
Різноманітність тварин у природі. Комахи. Знаходимо підтвердження правдивості відомостей про природу на основі власного досвіду Дізнаємося цікаві факти про комах
Зіставляємо одержаний результат з прогнозованим. Прогнозуємо й вимірюємо довжину предметів
День 4 Логічні вправи та завдання з української мови. Слово. Працюємо з анаграмами. Утворюємо нові слова з запропонованих Чарівні перетворення: змінюємо слова
Перевіряємо правильність результату арифметичних дій. Виявляємо та виправляємо  помилки. Правда чи кривда №1 (додавання)
Пояснюємо, як харчування впливає на
здоров’я людини. Вчимося розрізняти корисні і шкідливі продукти харчування.
Визначаємо корисні продукти для здорових зубок
Розміщення предметів на площині і в просторі. З таблиці в таблицю
День 5 Логічні вправи та завдання з української мови. Вчимось укладати асоціативні зв’язки. Підготовча робота до створення ментальних карт Учимося встановлювати логічні зв’язки № 5
Розв’язування задач на знаходження суми. Задачі з логічним навантаженням. Задачі на уважність. Фотосесія для тварин
Аналізуємо свою поведінку, уподобання, виділяючи риси, якими вирізняємось з-посеред інших Я це люблю: заповнюємо пазл
Розв’язуємо головоломки. Розвиваємо логічне мислення. Головоломка «Шість квадратів»

ТИЖДЕНЬ 5

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Розвиваємо усне та писемне мовлення. За малюнком пояснюємо послідовність виконання дій. Визначаємо послідовність дій №8
Визначаємо істотні ознаки геометричних фігур: точка, пряма, крива, промінь, відрізок, ламана, кут. Вписуємо пропущені літери, вивчаємо геометричні фігури
Способи повторного використання рукотворних об'єктів Три «П»: учимося сортувати сміття
Розвиваємо дрібну моторику, аналітичне і логічне мислення. Малюємо фігури, не відриваючи руки
День 2 Взаємодіємо усно. Розвиваємо творчі літературні здібності. Складаємо історію з випадкових слів. Усний твір. Склади історію: розвиваємо фантазію
Вчимося розв’язувати кругові приклади. Обчислюємо суми в трикутниках: доданки від 1 до 6
Людина і довкілля. Як поводитися в довкіллі? Міркуємо про можливі загрози з боку тварин, рослин та грибів. Плануємо мандрівку з наметом
Розвиваємо просторове та логічне мислення. П’ять кімнат
День 3 Текст. Види текстів. Тексти наукового змісту. Вчимось визначати тексти наукового змісту. Шукаємо наукове пояснення появи веселки
Розпізнаємо та сортуємо геометричні фігури. Складаємо приклади за кількістю фігур. Рахуємо фігури веселого конструктора №3
Бажання і потреби. Чого хоче кожна людина Хочу, можу, треба: вчимося ставити цілі
Визначаємо істотні, спільні і відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу. Знайди зайвий малюнок №7
День 4 Речення. Повторюємо, які бувають речення за метою висловлювання. Добираємо відповідні знаки пунктуації. Загублені знаки: вивчаємо правила пунктуації
Мова математики у житті. Числа і цифри навколо нас. Вчимося визначати час за циферблатом годинника. Час Сови
Вчимося бачити приховані можливості та якості об’єктів та предметів. Розвиваємо творчі здібності. Оживлялки: розвиваємо уяву
Порівнює рукотворні (штучні) об’єкти за певними властивостями. Визначаємо, з чого виготовлені предмети. Матеріали предметів: розподіляємо слова
День 5 Досліджуємо мовлення засобами медіа: створюємо комікс. Коротко переказуємо події на основі серії ілюстрації Створюємо комікс про харчування єдинорога
Числа і цифри навколо нас. Грошові знаки. Вчимося оперувати грошима. Учимось рахувати гроші № 1
Визначаємо, що поєднує родину. Пояснюємо, які почуття пов’язують членів родини, висловлюємо припущення про те, чим вони зумовлені Описуємо стосунки з сім’єю й малюємо
Визначаємо ознаки здоров’я. Вчимося оцінювати наслідки та ризики небезпечної поведінки Букет здоров’я

ТИЖДЕНЬ 6

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Речення. Повторюємо, які бувають речення за метою висловлювання. Складаємо питальні речення. Учимось складати питальні речення
Одиниці вимірювання довжини: сантиметр, дециметр, міліметр. Вимірювання та запис довжини відрізків. Порівняння довжини відрізків. Шлях до водопою
Інформація. Вчимося розрізняти особисту та публічну інформацію Моя особиста інформація: орієнтуємося в своєму районі
Судоку. Вчимося розв’язувати головоломки. Порівнюємо числа. Вивчаємо нерівності, розв’язучи судоку 4х4
День 2 Слово. Значення слова. Римовані слова. Описуємо персонажа. Розвиваємо творчі літературні здібності: доповнюємо римовані рядки Равликів вірш: римуємо
Розв’язуємо геометричні приклади. Об’єднуємо і роз’єднуємо частини цілого. Геометричні приклади
Факти та судження. Знаходимо підтвердження правдивості відомостей про природу на основі власного досвіду Відрізняємо реальні факти від вигадок № 2
Розвиваємо увагу та спостережливість. Кумедні картинки
День 3 Взаємодіємо письмово. Роль оповідача в тексті. Складаємо текст від імені іншого персонажа Природа протестує: мітинг водойм
Розпізнаємо знайомі геометричні площинні та об’ємні фігури серед об’єктів навколишнього світу. Круг, коло, куля
Інформаційні знаки, схеми як закодована інформація. Вчимося читати приховану інформацію Учимося читати знаки
Розв’язуємо головоломки. Аналізуємо і шукаємо приховані дані. Таємний шифр
День 4 Текст. Твердження. Правдива й неправдива інформація. Вчимось аналізувати. Редагуємо текст. Відрізняємо факти від вигадок № 2
Розрізняємо плоскі та об’ємні фігури за істотними ознаками. Розвиваємо логічне мислення та увагу. Кольори фігур: розмальовуємо п’ятикутники й прямокутники
Конструювання та виготовлення виробів із деталей конструктора за власним задумом. Розвиваємо просторову уяву і творче технічне мислення LEGO-челендж: виконуємо завдання
Розв’язуємо головоломки. Розвиваємо логічне мислення. Термометри
День 5 Досліджуємо медіа. Вивчаємо вплив реклами на наш вибір. Створюємо рекламну листівку Створюємо рекламу корисних продуктів
Впорядковуємо дані. Записуємо числа у порядку зростання. Прибирання у сови
Різноманітність рослин у природі. Вчимося розрізняти дикорослі й культурні рослини Визначаємо дикорослі й культурні рослини
Встановлюємо послідовність подій за поданими ілюстраціями. Розповідь у картинках: тренуємо логіку №2

ТИЖДЕНЬ 7

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Речення. Повторюємо, які бувають речення за метою висловлювання. Складаємо спонукальні речення. Учимось складати спонукальні речення
Одиниці вимірювання маси, довжини і часу. Добираємо прилади для здійснення вимірювань. Учимося правильно вимірювати
Культура споживання. Визначаємо корисні продукти харчування. Вплив реклами на вибір продуктів Створюємо рекламу корисних продуктів
Розвиваємо логічне та аналітичне мислення. Удосконалюємо вміння розв’язувати сюжетні задачі. Динологіка: мислимо логічно
День 2 Слово. Значення слова. Протилежні за значенням слова. Антоніми (за потреби – без уживання терміну) Знайомство з антонімами №1
Порівняння чисел у межах 100. Додаємо і віднімаємо числа у межах 100 без переходу через розряд. Визначаємо тривалість життя тварин
Психічний та емоційний складники здоров’я. Піктограми для зображення емоцій Рахуємо й малюємо смайлики з різними емоціями
Розвиваємо логічне мислення, увагу та спостережливість. Шукаємо частини цілого. Логіка малюнків
День 3 Порядок слів у реченні. Працюємо з деформованим текстом. Пояснюємо прислів’я. Слідами загублених речей № 1
Розташовуємо числа у порядку зростання і спадання. Десять слоненят
Розпізнаємо здорову етичну поведінку. Створюємо афішу як простий медіапродукт Театральна афіша: «Абетка гарних манер»
Розвиваємо спостережливість, увагу та дрібну моторику. Замки
День 4 Текст. Доповнюємо текст за шаблоном. Будуємо поширені речення. Вчимось пояснювати письмово, використовуючи сполучення слів «…, тому що», «…, оскільки». Розповідаємо про улюблені смаколики
Лічба десятками. Нумерація двоцифрових круглих чисел. Розкладання числа на розрядні доданки. Рахуємо десятками
Упорядкування даних. Вчимося читати закодовану інформацію Малюнковий код №8
Співставляємо та порівнюємо дані. Розвиваємо логіку. Ключі й замки
День 5 Текст. Назва (заголовок) тексту. Читаємо з користю щодня: вчимось складати короткий звіт про прочитане. Заповнюємо читацький журнал
Удосконалюємо вміння розв’язувати сюжетні задачі. Неохайні посіпаки №2: рахуємо сливи
Світ професій. Відповідальність та правила взаємодії в суспільстві Розмірковуємо про відповідальність: лікар/лікарка
Розв’язуємо головоломки. Розвиваємо логічне мислення та увагу. Японські кросворди №1, 2

ТИЖДЕНЬ 8

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Речення. Доповнюємо речення за шаблоном. Розвиваємо творчі здібності Магічне зілля: складаємо рецепт
Вимірювання і запис довжин відрізків. Порівнюємо довжину предметів. Розташовуємо зображення за розміром
Державні символи. Розповідаємо про Україну як про свою Батьківщину. Вивчаємо карту й символи України
Вчимося дотримуватись пропорцій та розмірів під час зображення істот. Малюємо монстрика з окремих елементів
День 2 Рефлексуємо: учимось робити висновки та підсумки. Пишемо коротко за шаблоном. Що я люблю робити влітку
Повторення особливостей розв’язування задач різних типів. Задачі на порівняння чисел. Обчислюємо вік. Скільки кому років?
Винаходи людства та їхній вплив на життєдіяльність людини. Наводимо приклади використання техніки в побуті Мобільний телефон: шкідливо чи корисно?
Встановлюємо відповідність між зображеннями фігур. Повертаємо фігури
День 3 Текст. Пишемо про свої мрії. Пригадуємо правила переносу слів. Мрії та час: розмірковуємо й малюємо
Мова математики у житті. Числа і цифри навколо нас. Вчимося визначати час за циферблатом годинника. Час кіно
Емоції (позитивні і негативні), їх зміни в різних ситуаціях та вплив на організм. Усвідомлюємо й називаємо емоції
Розвиваємо логіко-математичні здібності. Квадрати
День 4 Узагальнення вивченого про порядок слів у реченні. Працюємо з деформованим текстом. Відновлюємо речення. Відновлюємо порядок слів у реченні № 4
Усна та письмова нумерація чисел. Додавання і віднімання
чисел в межах 100 без переходу через розряд Розвиваємо вміння усного рахунку.
Математична піраміда: рівень 1
Різноманітність тварин у природі. Особливості життя та пристосування тварин Заповнюємо діаграму Керрола
Розвиваємо просторову уяву та логічне мислення. Поверни рибку
День 5 Розвиваємо зв’язне мовлення, будуємо речення. Відновлюємо порядок слів у реченні № 1
Цікава математика навколо нас. Оперуємо грошима та виконуємо розрахунки. Розвиваємо увагу, логічне мислення, кмітливість. Продукти на 100 гривень
Вплив людини на довкілля. Охорона природи Помічники Землі: зберігаємо природу
Встановлюємо закономірність розташування предметів. Намисто: розвиваємо логічне мислення

 

 

Гість
Оцініть матеріал