Оцініть завдання

Списування тексту з друкованого зразка

Списування тексту з друкованого зразка

Завдання спрямоване на формування мовної та мовленнєвої компетентності, фактичного розуміння прочитаного, орфографічної пильності при списуванні з друкованого зразка, культури письма, графічних навичок. Спочатку дитині пропонується прочитати текст, придумати та написати заголовок до нього. Потім треба списати останній абзац тексту. Важливо, щоб дитина звернула увагу на правопис власних назв, пунктуаційних знаків у реченнях, окремих морфем. Виконуючи завдання, дитина розвиватиме аналітичне мислення, увагу, уміння порівнювати та зіставляти, застосовувати набуті знання в нових умовах.

Рейтинг
4.43
(7 оцінок)
Завантажень 226