Оцініть завдання

Заплутана таблиця множення

Це математичне завдання допоможе дитині краще вивчити таблицю множення, пропонуючи множники, надані не в звичному порядку, у якому вони подаються в класичній табличці, а в хаотичному. А тому під час розв’язання прикладів дитина муситиме спиратись на свої знання та вміння оперувати різними числами і таким чином закріплюватиме потрібні навички. У завданні дається таблиця з числами за горизонталлю й вертикаллю (множниками) та порожніми рядками й стовпчиками. Дитині треба заповнити всі клітинки, помножуючи відповідні числа. Виконане завдання може слугувати дитині наочним матеріалом.

Рейтинг
4.38
(24 оцінок)
Завантажень 4637