Оцініть завдання

Розв'язуємо задачу двома способами

Це завдання спрямоване на вдосконалення вміння розв'язувати задачі кількомв способами, формування математичної компетентності дітей молодшого шкільного віку. Дитині пропонується розв'язати сюжетну задачу з багатьма невідомими двома способами. Виконуючи це завдання, дитина розвиватиме увагу, математичне мислення, уміння добирати зручний спосіб розв’язування задачі, удосконалюватиме вміння користуватися скороченим записом та здійснювати арифметичні операції усно та письмово.

Рейтинг
5.00
(3 оцінок)
Завантажень 122