Оцініть завдання

Використовуємо фразеологізми в реченнях № 1 (українська мова)

Це завдання спрямоване на розширення словникового запасу дитини, розвиток навичок читання й письма. Дитині пропонується прочитати шість речень і шість фразеологізмів українською мовою (брати на кпини, білими нитками шитий, накивати п’ятами, дати прочухана, бити байдики, блукати манівцями). Потрібно переписати речення, замінюючи виділені слова відповідними фразеологізмами (наприклад, слово «утік» у реченні «Охоронець помітив злодія, але той утік» замінити на «накивав п’ятами»). Виконуючи завдання, дитина розвиватиме лінгвістичний інтелект, увагу, ерудицію.

Рейтинг
5.00
(3 оцінок)
Завантажень 967
Включено до навчальних програм: