Оцініть завдання

Пишемо порядкові номери на шкалі

Це завдання спрямоване на розвиток уміння мислити логічно, оперувати числами першого десятка, правильно називати й записувати порядкові числівники. Дитині пропонується написати на шкалі порядковий номер кожного зображення, використовуючи скорочений варіант запису числівників. У другій частині завдання дитині потрібно доповнити речення, орієнтуючись на шкалу. Виконуючи завдання, дитина формуватиме вміння орієнтуватися на шкалі, розвиватиме просторову уяву, увагу та спостережливість.

Рейтинг
5.00
(2 оцінок)
Завантажень 33