Оцініть завдання

Складання плану тексту та удосконалення правописних навичок

Складання плану тексту та удосконалення правописних навичок

Завдання спрямоване на формування мовної та мовленнєвої компетентності, удосконалення умінь правильно писати текст та аналізувати його зміст, визначати головну думку й складати план тексту, придумувати заголовок. Дитині пропонується прочитати текст та написати, де треба, пропущені букви. Працюючи над пропусками, дитині доведеться добирати перевірні слова для позначення ненаголошених голосних у коренях слів (наприклад, великий – велич, левиця – лев, захист – захищений, узбережжям – берег); застосовувати правила правопису префіксів роз-, без-, від-, ви-, суфіксів -лив-, -чик-, -ськ-, -ісіньк-;-ться в дієсловах, а також правопису словникових слів дисципліна, африканський, оселедець, минтай.  Також необхідно придумати заголовок та скласти план тексту. За бажанням дитина може списати за правилами списування одну із частин тексту. Завдання сприятиме розвитку зв’язного мовлення дитини, розширенню кругозору.

Рейтинг
5.00
(5 оцінок)
Завантажень 284